Uczuciowa

306 tekstów – auto­rem jest Uczu­ciowa.

niebo

niebo uderza mi do głowy jak wino
mam gwiaz­dy przed oczami
ale na­dal chcę tańczyć

i księżyc mi świad­kiem że pod skórą
gra mi mu­zyka
do­tyka – delikatnie
mych strun natchnienia
pro­wadzi ku no­cy i świat rozpromienia

ciebie mi spełnia
oszczędza gwiaz­dom spadanie
a mnie odziera ze strachu
o nad­chodzące jutra 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 27 sierpnia 2016, 23:08

Pod ścianą rzeczy­wis­tości trze­ba się zatrzymać. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 maja 2016, 00:05

Starcie

d i a b e ł
owi­ja mnie so­bie wokół palca
i ma mnie na za­wołanie, jak psa
zap­raszając na kieliszek wódki
roz­ka­zuje: "siad", "płacz", "skacz"!

a n i o ł
owi­jam go so­bie wokół palca
i jest przy mnie na za­wołanie, jak pies
zap­raszam go na kieliszek wina
roz­ka­zuje mu: "pil­nuj", "chroń", "walcz"! 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 17 sierpnia 2015, 07:29

Miłość można zmie­rzyć od­ległością dusz. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 22 grudnia 2014, 12:41

* * *

może ktoś kiedyś coś
widział
kiedy oczy zmrużył
lub zam­knął ciężką powieką
rzeczywistości

może ktoś kiedyś czegoś
się domyślał
że nie(wiele) bra­kuje
do szczęśliwych
uniesień

może coś kiedyś kogoś
nawiedzi
i powie
że szko­da było czas
podzielić
na wskazówki
zegara 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 23 marca 2014, 15:34

* * *

a gdy zam­kniesz mi oczy
po­ranną zorzą
rzęsy rozłożę pod twoimi stopami
skrzydłami motyla
po­całun­kiem obdarzę
li­ca rumiane
od słońca
a gdy ot­worzysz swe oczy
gwiaździstą nocą
połóż swe dłonie rozgrzane
na ser­cu z kamienia
miłością obdarz
ra­miona zamknięte
od końca
a gdy spojrzeniem
na spoj­rze­nie odpowiem
us­ta­mi na us­tach pieczątkę pozostaw
jak na po­wital­nym liście
od gońca


~ Dominika 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 17 marca 2014, 13:46

* * *

uciekam
przed czasem

wskazówki ze­gara mnie gonią
jed­na wyp­rzedza drugą
na tar­czy życia

jestem
zamknięta
w klepsydrze

piasek prze­sypu­je się przez palce
ziaren­ko po ziarenku
na ziemię 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 17 lutego 2014, 16:03

* * *

bo cza­sem zas­ty­gasz w mej dłoni
jak kamień
ro­bi się ciężej na duszy
o je­den od­dech w niewo­li mych
palców
mil­czysz jak gdy­by słowa
nie miały wagi
rozkładasz się pod wpływem
uścis­ku ciepła

przepływasz przez palce
za­padasz się tak niewinnie
ukradkiem
jak ka­mień w wodę 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 7 stycznia 2014, 17:56

* * *

byłam na gra­nicy obłędu wisząc
nad roz­kle­kotaną powierzchnią
szczęki od zim­na dy­gocą członki
palców na us­tach zas­tygły w 
bezdźwięcznej li­terze c(ii)
głosy w głowie na­kazują biec po
bez­drożach bytu
jak słup so­li wy­pat­ru­je podmuchu
wiat­ru by znów zacząć żyć 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 23 grudnia 2013, 12:13

* * *

Spra­cowa­ne ręce
pod­noszą z ziemi roz­trzas­ka­ne słowa
ka­leczą pal­ce os­trością brzmienia
krawędzią naszki­cuję na skórze
miłość krwią naznaczoną
pog­rze­baną gdzieś
w ziaren­kach piasku
na dnie
rozłożonych warg
w za­pom­nianym po­całun­ku pożegnania 

wiersz
zebrał 63 fiszki • 27 maja 2013, 18:05
Uczuciowa

Jeśli chcesz mnie lepiej poznać to wejdź : http://ask.fm/malinowamamba18

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
T U V
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

4 listopada 2016, 00:32Cris sko­men­to­wał tek­st niebo

29 sierpnia 2016, 11:28onejka sko­men­to­wał tek­st niebo

28 sierpnia 2016, 09:15giulietka sko­men­to­wał tek­st niebo

27 sierpnia 2016, 23:44yestem sko­men­to­wał tek­st niebo

26 maja 2016, 23:59JaiTy sko­men­to­wał tek­st Pod ścianą rzeczy­wis­tości trze­ba [...]

14 maja 2016, 21:33słoneczniki sko­men­to­wał tek­st Pod ścianą rzeczy­wis­tości trze­ba [...]